Na otázky odpovedal Pavol Kohár, Business Development Manager


1. Môžete predstaviť vašu spoločnosť? Aké služby ponúkate? Kde pôsobíte?

Spoločnosť NAUT GROUP patrí k lídrom na trhu v outsourcingu služieb. Náš biznis stoji na troch pilieroch RETAIL SERVICES, kde pomáhame zefektívňovať obsluhu moderného a tradičného trhu v podobe outsourcingu obchodných zástupcov, zberu dát, POSM managementu a doplňovania tovaru. Poskytujeme komplexné riešenia na mieru v celej oblasti E-COMMERCE a to od návrhu architektúry, vývoja e-shopu a produktových stránok, projektového managementu až po platobný styk, účtovníctvo a reporting. LOGISTIKA prináša našim partnerom personifikované riešenia s garanciou efektívnych procesov a minimalizáciu nákladov v skladovaní, pickingu, packingu, distribúcii, managementu vratiek a reklamácií v segmente dlho a krátkodobého uskladnenia či fulfillmentu. Spoločnosť okrem Slovenska pôsobí v Českej republike, Maďarsku a plánujeme expandovať do Bulharska, Rumunska a ďalšie európske trhy. V minulom roku sme prešli rebrandingom a vo všetkých krajinách sme zjednotili názov pod značkou NAUT GROUP.

 

2. Ako by ste zhodnotili vývoj trhu logistických a priemyselných priestorov v roku 2022?

Hodnotíme ho dynamicky. Na Slovensku vidíme pri diaľniciach stále vyrastať nové logistické a priemyselné parky čo vzhľadom na situáciu s cenami materiálov a energii vnímame ako odvážne no zároveň nevyhnutné pre rozvoj trhu. Sami sme boli v minulom roku súčasťou projektu špekulatívnej výstavby kedy sme si prenajali a na jeseň 2022 aj otvorili uhlíkovo neutrálny sklad v Garbe Park Piešťany. Dnes tento projekt hodnotíme úspešne a našim partnerom ako Group SEB, Mattoni1873, Mars, Danone, Red Bull a mnohým ďalším prinášame kvalitné služby v špičkovo vybavených priestoroch. . Dôležitou témou v tomto období sú zelené budovy, uhlíková neutralita a správne separovanie odpadu, kde sa nám darí postupnými krokmi dosahovať výsledky. Udržateľnosť patrí jednoznačne medzi naše hodnoty.

 

3. Aké sú podľa vás najdôležitejšie zmeny v tomto období (trh vo všeobecnosti, mentalita zákazníkov, konkurencia atď.)? Ako sa im prispôsobila vaša spoločnosť?

Hlavne v e-commerce máme možnosť sledovať v niektorých segmentoch klesajúci trend čo vnímame z pohľadu mentality zákazníkov ako opatrnosť a dočasné nastavenie šetriaceho módu. Otvárajú sa však nové príležitosti napríklad v automotive, na ktoré musíme byť pripravení. V našim biznise sa opierame o viac ako 20 ročné skúsenosti a snažíme sa v outsourcingu služieb udávať trendy. Preto už v lete tohto roku prichádzame na Retail trh s novým produktom SMART CHECK , ktorý rešpektuje zmeny s cieľom optimalizácie nákladov, bez ohrozenia kvality exekúcie na predajni, a s prihliadnutím na zmeny v stupni voľnosti zo strany jednotlivých reťazcov. V NAUT GROUP veríme v proaktívnu, budúcnosťou orientovanú diskusiu so zákazníkom, ktorá rieši aktuálne aj budúce zmeny v maloobchodnom prostredí.

 

4. Aké sú plány logistiky a priemyselného rozvoja spoločnosti NAUT Group s.r.o. na Slovensku?

Naše sklady v Prahe a Budapešti sme doplnili o sklad v Piešťanoch a naplnili sme tak naše infraštruktúrne plány na nasledujúce obdobie. Priebežne však prinášame inovácie, ktoré majú za následok optimalizáciu procesov a náklady pod kontrolou. Aktuálne sa intenzívne venujeme predpickingu a zvýšeniu kapacít pre vychystávanie e-shopových objednávok. Veľmi zaujímavým a žiaducim projektom sú aj lokálne sklady pre obchodných zástupcov hlavne v oblasti FMCG a skladovania POS materiálov, ktoré sú naviazané na našu aplikáciu POSM management tool. Táto aplikácia je prepojená s WMS a uľahčuje tak našim partnerom sledovanie skladových zásob, tok objednávok, reporting a celú exekúciu z jedného miesta.

článok na skladinfo.sk