Rebranding je vyvrcholením túžby zjednotiť celú skupinu pod jedným názvom, naprieč všetkými trhmi kde pôsobíme.
Viac informácií o spoločnosti NAUT nájdete na novej webovej stránke https://naut-group.com